Doelstelling

 

De stichting heeft ten doel het lenigen van nood waarin in het wild levende dieren verkeren of komen te verkeren door rampen of dreigende rampen.

 

 

Beleidsplan

Hoofdlijnen beleidsplan Stichting Dierenrampenfonds

 

 

Stichting Dierenrampenfonds