Welkom

 

De Stichting Dierenrampenfonds is in 1953 opgericht voor het geven van financiële steun aan dierenorganisaties die zich bekommeren om het welzijn van in het wild levende dieren in Nederland.

Stichting Dierenrampenfonds